Xác định genotype và một số đặc điểm phân tử của vi rút sởi lưu hành tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Quân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Dương Thị Ngọc Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Tưởng Quốc Triêu Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1405

Từ khóa:

Đắk Lắk, Đắk Nông, genotype D8, năm 2019, vi rút sởi

Tóm tắt

Sởi là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, thường lan truyền trong cộng đồng có độ miễn dịch thấp với vi rút sởi, thường gặp ở trẻ chưa hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin sởi. Vi rút sởi lưu hành trên thế giới có 24 genotype thuộc 8 nhóm gen (ký hiệu từ A-H). Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích mẫu dương tính vi rút sởi được thu thập ở Đắk Lắk và Đắk Nông năm 2019 nhằm xác định genotype và một số đặc điểm phân tử của vi rút sởi lưu hành. Dựa trên cơ sở dữ liệu của giải trình tự vùng gen N-450 của protein nucleocapsid (N450), 13/14 mẫu bệnh phẩm được xác định dương tính bằng kỹ thuật RT-PCR đều thuộc nhóm gen D và genotype D8. Với phân tích về mối tương quan di truyền bằng các công cụ trên phần mềm MEGA 7.0.26, các genotype D8 của 13 mẫu vi rút sởi trong nghiên cứu có sự tương đồng cao với các vi rút D8 lưu hành các tỉnh Hà Giang, Thanh Hoá và Kon Tum.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Quân, N. H. ., Tuấn, L. V. ., Thúy, D. T. N. ., & Triêu, T. Q. . (2024). Xác định genotype và một số đặc điểm phân tử của vi rút sởi lưu hành tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 88–95. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1405

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả