Thực trạng kiến thức của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18 - 49 tuổi về bệnh viêm gan B và tiêm vắc xin phòng bệnh tại tỉnh Điện Biên năm 2018

Các tác giả

 • Trần Anh Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngũ Duy Nghĩa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Công Khanh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngô Huy Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Thị Cẩm Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Thị Lan Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đàm Thanh Tú Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
 • Trần Đại Quang Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
 • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Trần Hiển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1154

Từ khóa:

Viêm gan B, kiến thức, khu vực Tây Bắc, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực trạng kiến thức về bệnh viêm gan B và tiêm vắc xin phòng bệnh trên 281 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18 - 49 tuổi tại tỉnh Điện Biên từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ hiểu biết chung về bệnh viêm gan B trên các đối tượng tham gia nghiên cứu đạt 53%. Tỉ lệ hiểu biết chung cũng như hiểu biết cụ thể về một trong những khía cạnh liên quan đến đường lây truyền, cách phòng bệnh, lịch tiêm chủng, khác biệt tương ứng theo phân cấp đô thị nơi sinh sống, cụ thể thành phố (75,8%), thị xã (60,9%), và huyện miền núi (24,5%). Yếu tố dân tộc (H’mông) và trình độ học vấn (THPT trở lên) có liên quan đến tỉ lệ hiểu biết. Thực trạng hiểu biết về bệnh viêm gan B trên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại Điện Biên còn thấp, tuy nhiên, với nguồn lực có hạn, nhóm phụ nữ dân tộc H’mông là đối tượng cần được ưu tiên nghiên cứu phân tích nguyên nhân để xác định các biện pháp truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp, hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Tú, T. A. ., Nghĩa, N. D. ., Khanh, N. C., Tú, N. H. ., Hà, P. T. C. ., Anh, T. T. L. ., Tú, Đàm T. ., Quang, T. Đại ., Dương, T. N. ., Anh, Đặng Đức ., & Hiển, N. T. . (2023). Thực trạng kiến thức của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 18 - 49 tuổi về bệnh viêm gan B và tiêm vắc xin phòng bệnh tại tỉnh Điện Biên năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 78–87. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1154

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 > >>