Hiệu quả can thiệp nâng cao sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (2018 - 2019): Phương pháp phân tích khác biệt trong khác biệt

Các tác giả

 • Đào Văn Dũng Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Tạ Văn Thượng Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần, Hà Nội
 • Phạm Thị Thanh Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đào Thị Mai Hương Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Phương Lan Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Thị Minh Phương Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hà Nội
 • Tống Thị Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lại Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Hồng Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thúy Quỳnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Hoàng Mỹ Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Bùi Thanh Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1152

Từ khóa:

Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hài lòng của người dân, hiệu quả can thiệp, tỉnh Hòa Bình

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá sự hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT sau can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại TYT xã huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (2018 - 2019). Nghiên cứu can thiệp cộng đồng xây dựng và thực hiện quy trình cải tiến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm tại trạm y tế xã cũng như đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ được triển khai tại các trạm y tế xã thuộc huyện can thiệp Mai Châu và huyện đối chứng Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trong năm 2018 - 2019. Bằng phương pháp phân tích khác biệt trong khác biệt, nghiên cứu đã chứng minh can thiệp có hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ hài lòng về dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân sau can thiệp đã tăng lên 8,59%, chỉ số DD (difference in differences) là 6,23% (p < 0,05). Người dân tại các xã nhận can thiệp có điểm đánh giá sự hài lòng của họ tăng lên có ý nghĩa thống kê, trong đó về cơ sở vật chất tăng 6,92 điểm, về niềm tin với trạm y tế xã tăng 6,2 điểm, về trình độ chuyên môn của cán bộ trạm y tế xã tăng 6 điểm, về thủ tục, quy trình khám bệnh, chữa bệnh tăng 5,84 điểm, về truyền thông và tư vấn của trạm y tế xã tăng 6,39 điểm. Điểm số hài lòng chung cả 5 nhóm yếu tố tăng lên 6,08 điểm so với người dân tại các xã không được nhận can thiệp (p < 0,01).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Dũng, Đào V. ., Dương, N. T. T. ., Thượng, T. V. ., Duyên, P. T. T. ., Hương, Đào T. M. ., Lan, P. P. ., Phương, P. T. M. ., Hà, T. T. ., Minh, L. T. ., Nga, L. H. ., Quỳnh, N. T. ., Tuấn, L. A. ., Liên, T. H. M. ., & Thúy, B. T. . (2023). Hiệu quả can thiệp nâng cao sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (2018 - 2019): Phương pháp phân tích khác biệt trong khác biệt. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 60–67. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1152

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>