Thực trạng đặc điểm lâm sàng và dịch tễ bệnh ghẻ ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Phạm Thị Minh Phương Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hà Nội
  • Lương Thị Yến Bệnh viện Đa khoa Phúc Lâm, Hưng Yên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/107

Từ khóa:

Bệnh ghẻ, ngứa, tổn thương cơ bản, biểu hiện lâm sàng

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng và dịch tễ của bệnh ghẻ ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2019 - 2020. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 356 bệnh nhân ghẻ, được chẩn đoán qua khám lâm sàng, xét nghiệm soi tươi và soi da bằng dermoscopy. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể ghẻ thông thường chiếm 88,5%, ghẻ bội nhiễm chiếm 6,3% và 26,4% có tổn thương ghẻ ở sinh dục. Bệnh mức độ trung bình chiếm 62,4%, nhẹ 31,7% và nặng 5,9%. Tổn thương da hay gặp nhất là mụn nước (91,9%), vảy tiết (90,7%), luống ghẻ (50,8%). Vị trí tổn thương hay gặp nhất là vùng kẽ ngón tay (93%), vùng bụng thắt lưng (50,6%) và mặt trước cổ tay (46,6%). 87,1% bệnh nhân sống cùng gia đình, 75% sống cùng người đang bị bệnh ghẻ. Khi được hỏi về nguồn lây 36,5% cho rằng họ lây bệnh từ bạn bè và 25,8% cho rằng lây bệnh từ người trong gia đình. Nghiên cứu cho thấy loại tổn thương hay gặp nhất của bệnh ghẻ là mụn nước, vị trí hay gặp nhất là kẽ ngón tay, bệnh hay ngứa về đêm và phần lớn bệnh nhân cho rằng họ lây bệnh từ các thành viên trong gia đình và bạn bè. Những biểu hiện này gợi ý chẩn đoán ghẻ về lâm sàng khi không có xét nghiệm hỗ trợ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Phương, P. T. M. ., & Yến, L. T. . (2021). Thực trạng đặc điểm lâm sàng và dịch tễ bệnh ghẻ ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 164–171. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/107

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả