Tỷ lệ cong vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học dân tộc Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Thanh Vũ Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Tập Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lâm Minh Quang Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đinh Văn Quỳnh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đức Huệ Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Nhựt Trọng Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thanh Trúc Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Thị Diện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1151

Từ khóa:

Cong vẹo cột sống, học sinh tiểu học, dân tộc Khmer

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ cong vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở học sinh dân tộc Khmer tại 8 trường tiểu học thuộc 4 tỉnh gồm Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và An Giang năm 2021. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện khảo sát 2.461 học sinh. Học sinh được khám sàng lọc cong vẹo cột sống và phỏng vấn kết hợp quan sát tư thế ngồi học, khảo sát sự phù hợp của bàn ghế ngồi học tại lớp học. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc cong vẹo cột sống là 24,0%, trong đó, cong cột sống (gù hoặc ưỡn) là 19%, vẹo cột sống là 71,9% và kết hợp vừa cong vừa vẹo cột sống là 1,8%. Một số yếu tố làm tăng khả năng cong vẹo cột sống bao gồm: Kinh tế gia đình nghèo/cận nghèo; sống ở vùng nông thôn, thể trạng gầy, chiều cao bàn ghế ở lớp không phù hợp, ngồi học không đúng tư thế, không có góc học tập riêng ở nhà, thói quen ngủ võng, mang cặp sách một bên vai. Cải thiện chế độ dinh dưỡng, chiều cao bàn ghế học tập phù hợp là rất cần thiết, đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức của phụ huynh, thầy cô giáo nhằm hướng dẫn nhắc nhở học sinh là rất quan trọng góp phần làm giảm nguy cơ mắc cong vẹo cột sống ở học sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Vũ, P. T. ., Dương, N. T. T. ., Tập, N. V. ., Quang, L. M. ., Quỳnh, Đinh V. ., Huệ, N. Đức ., Trọng, P. N. ., Trúc, N. T. ., & Diện, P. T. . (2023). Tỷ lệ cong vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học dân tộc Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 50–59. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1151

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.