Kiến thức, thực hành phòng chống cong vẹo cột sống học sinh của giáo viên 8 trường tiểu học dân tộc Khmer 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Thanh Vũ Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Tập Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lâm Minh Quang Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đinh Văn Quỳnh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đức Huệ Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Nhựt Trọng Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thanh Trúc Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Thị Diện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành Phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1150

Từ khóa:

Cong vẹo cột sống, học sinh tiểu học, dân tộc Khmer, đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức thực hành phòng chống cong vẹo cột sống cho học sinh của giáo viên và các yếu tố liên quan. Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 200 giáo viên tại 8 trường tiểu học dân tộc Khmer tại 4 tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và An Giang. Trong thời gian tháng từ 18/01/2021 đến tháng 26/02/2021. Tỷ lệ giáo viên có kiến thức đạt là 83,50%, tỷ lệ giáo viên có thực hành đạt 52,0%. Tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ kiến thức đạt của giáo viên với giới tính (thầy - cô); giáo viên giảng dạy trực tiếp và giáo viên không trực tiếp; giáo viên có tập huấn về phòng chống cong vẹo cột sống và giáo viên không được tập huấn (p < 0,05), không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thực hành chung với đặc điểm chung (p > 0,05). Nghiên cứu cung cấp các số liệu về tỷ lệ giáo viên có kiến thức, thực hành đúng phòng chống cong vẹo cột sống cho học sinh của giáo viên qua đó phản ánh các lỗ hổng trong kiến thức và thực hành của đội ngũ giáo viên thông qua đó có kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện tình trạng trên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Vũ, P. T. ., Dương, N. T. T. ., Tập, N. V. ., Quang, L. M. ., Quỳnh, Đinh V. ., Huệ, N. Đức ., Trọng, P. N. ., Trúc, N. T. ., & Diện, P. T. . (2023). Kiến thức, thực hành phòng chống cong vẹo cột sống học sinh của giáo viên 8 trường tiểu học dân tộc Khmer 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 40–49. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1150

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.