Hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng trong kiểm soát dịch HIV trên người tiêm chích ma túy tại Thành phố Hải Phòng từ 2016 - 2020

Các tác giả

  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Khuất Thị Hải Oanh Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng SCDI, Hà Nội
  • Đào Văn Tùng Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng
  • Nicolas Nagot Trường Đại học Montpellier, Pháp
  • Don Des Jarlais Trường Đại học New York, Hoa Kỳ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/992

Từ khóa:

Can thiệp dựa vào cộng đồng, HIV, người tiêm chích ma túy, Hải Phòng, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp kết hợp dự phòng và điều trị HIV trong kiểm soát dịch HIV trên người tiêm chích ma túy (NTCMT) tại TP Hải Phòng từ năm 2016 – 2020. Mô hình can thiệp gồm sàng lọc HIV trên diện rộng qua ba vòng RDS (Responding Driven Sampling) và hỗ trợ đồng đẳng để kết nối điều trị ARV và methadone. Hiệu quả can thiệp đánh giá bằng so sánh các chỉ số đầu ra tại vòng RDS1 và vòng RDS4 sau 3 năm can thiệp từ 2016 đến 2019. Kết quả: 5546 NTCMT tham gia vào 4 vòng RDS, 757 vào nhóm thuần tập HIV (+) và 897 vào nhóm thuần tập HIV (-). Hầu hết NTCMT là nam giới, sống cùng bạn tình/vợ/chồng và có việc làm. Tỉ lệ sử dụng methadone từ 11,8% ở RDS1 tăng lên 48,9% ở RDS4 (p < 0,001). Tỉ lệ ức chế tải lượng vi rút HIV ở NTCMT HIV(+) tại RDS1 là 75,6% tăng lên 88,7% ở RDS4, (p < 0,001). Tỉ lệ nhiễm mới HIV là 0,1/100 người-năm [95% CI: 0,03 - 0,4]. Kết luận: Mô hình can thiệp có hiệu quả trong việc kiểm soát dịch HIV trên NTCMT tại Hải Phòng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Giang, H. T. ., Đức N. Q. ., Khuê, P. M. ., Ngọc, P. T. ., Hương, D. T. ., Oanh, K. T. H. ., Tùng, Đào V. ., Nagot, N. ., & Jarlais, D. D. . (2023). Hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng trong kiểm soát dịch HIV trên người tiêm chích ma túy tại Thành phố Hải Phòng từ 2016 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 25. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/992

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>