Kiến thức, thái độ về dự phòng viêm gan B của phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Khổng Hữu Cương Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
  • Đào Văn Tùng Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng
  • Ngô Tùng Lâm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/990

Từ khóa:

Vi rút viêm gan B, phụ nữ mang thai và sau sinh, Vĩnh Bảo

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả kiến thức và thái độ về dự phòng viêm gan phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh tại các trạm y tế thuộc trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021. Kết quả điều tra trên 404 đối tượng cho thấy, độ tuổi trung bình của đối tượng tham gia nghiên cứu là 28,5 tuổi (SD: 0,25; 18 - 42 tuổi); tỉ lệ phụ nữ tham gia nghiên cứu biết tình trạng mang vi rút viêm gan B của bản thân là 3,5%; tỉ lệ có kiến thức tốt về viêm gan B là 54,9%; tỉ lệ có thái độ tích cực về viêm gan B là 65,8%; tỉ lệ người tham gia xét nghiệm sàng lọc viêm gan B trong thai kỳ là 45,3%; 94,5% mang kết quả âm tính HBsAg. Tỷ lệ phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh có kiến thức, thái độ còn thấp, do đó cần tăng cường tư vấn, truyền thông về viêm gan B cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Khuê, P. M. ., Linh, N. T. T. ., Cương, K. H. ., Tùng, Đào V. ., & Lâm, N. T. . (2023). Kiến thức, thái độ về dự phòng viêm gan B của phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 23. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/990

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>