Thực trạng hài lòng của người bệnh tại khoa Điều trị theo yêu cầu, bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021

Các tác giả

  • Đào Duy Quân Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Trọng Hưng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Ngân Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/873

Từ khóa:

Sự hài lòng, giải pháp nâng cao sự hài lòng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng hài lòng người bệnh đối với dịch vụ y tế tại khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 200 người bệnh điều trị nội trú tại khoa điều trị theo yêu cầu từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh là 76,5%; Các nhóm giải pháp cần ưu tiên thực hiện là mua sắm bổ sung trang thiết bị cũ hỏng; các giải pháp về tối ưu quy trình, xây dựng đầy đủ các cấu phần của kế hoạch hoạt động tại khoa và xây dựng hệ thống đánh giá hài lòng người bệnh vào thời điểm thích hợp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Quân, Đào D. ., Hưng, N. T. ., & Ngân, N. T. . (2023). Thực trạng hài lòng của người bệnh tại khoa Điều trị theo yêu cầu, bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 102–108. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/873

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.