Thực trạng chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Hưng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thúy Dung Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam, Hà Nội
  • Trần Thị Phúc Nguyệt Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thị Bích Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam, Hà Nội
  • Phan Hướng Dương Bệnh viện Nội Tiết Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/80

Từ khóa:

Chế độ dinh dưỡng, đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận, bệnh viện Nội tiết Trung ương

Tóm tắt

Đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 đang trở thành dịch bệnh nguy hiểm trên toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành nhằm mô tả khẩu phần thực tế của người bệnh ĐTĐ týp 2 có tổn thương thận điều trị nội trú tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2018 – 2019. Nghiên cứu trên 120 người bệnh điều trị nội trú tại khoa Thận - Tiết niệu từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 với phương pháp điều tra khẩu phần ăn 24 giờ qua. Kết quả cho thấy năng lượng khẩu phần thực tế của người bệnh 1293,9 ± 326,1kcal/24h; chỉ đạt 60,8% theo nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng của người trưởng thành. Tỷ lệ cân đối giữa các chất sinh năng lượng của khẩu phần là 18,3% năng lượng do
protein, lipid 23,6% và glucid cung cấp 58,1%; cơ bản đáp ứng theo nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng. Lượng vitamin B1, B2, A, C, Canxi khẩu phần đạt thấp hơn so với nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Hưng, N. T. ., Dung, N. T. ., Nguyệt, T. T. P. ., Bích, T. T. ., & Dương, P. H. . (2021). Thực trạng chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường týp 2 có tổn thương thận tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 96–102. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/80

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả