Thực trạng sử dụng đồ ăn nhanh của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan năm 2020 - 2021

Các tác giả

  • Phạm Bích Diệp Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Thị Ngân Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/797

Từ khóa:

Đồ ăn nhanh, sinh viên Y khoa, Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng ăn đồ ăn nhanh của sinh viên (SV) trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) năm 2020 - 2021 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 315 SV năm nhất, ba, và sáu bác sĩ y học dự phòng và cử nhân dinh dưỡng. Kết quả là 82,2% SV sử dụng đồ ăn nhanh. Khảo sát 3 lần ăn đồ ăn nhanh gần ngày phỏng vấn nhất cho thấy SV ăn bánh mỳ kẹp truyền thống (43,7%); ăn đồ ăn nhanh tất cả các bữa chính và hiếm khi ăn vào bữa khuya/tối muộn và thường ăn kèm cùng với các loại đồ ăn khác (56,9%). Gần một nửa số lượt ăn đồ ăn nhanh của SV (43,9%) có kèm uống nước có ga. SV chủ yếu mua đồ ăn nhanh và ăn tại nhà. Lý do chủ yếu là tụ tập với bạn bè/ người thân và không có thời gian. Hồi quy logistic đa biến cho thấy SV có tài chính bình thường có xu hướng sử dụng đồ ăn nhanh nhiều hơn SV có tài chính khó khăn. Sử dụng đồ ăn nhanh của SV ĐHYHN là phổ biến. Cần thực hiện chương trình truyền thông và hướng dẫn chuyển đổi từ lựa chọn đồ ăn nhanh sang ăn có lợi cho sức khoẻ. Phong trào gặp gỡ bạn bè và ăn uống có lợi cho sức khoẻ cần được phát động với SV.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Diệp, P. B. ., & Ngân, L. T. . (2022). Thực trạng sử dụng đồ ăn nhanh của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan năm 2020 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 54–62. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/797

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.