Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022

Các tác giả

  • Phạm Bích Diệp Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Thị Hoài Anh Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/941

Từ khóa:

Cha mẹ học sinh, vắc xin COVID-19, ý định tiêm phòng

Tóm tắt

Với mục tiêu mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang chọn mẫu nhiều giai đoạn trên 481 cha mẹ học sinh (CMHS) lớp 10, 11 và 12. Kết quả là 72,1% CMHS có ý định cho con tiêm phòng vắc xin COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuẩn mực chủ quan là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất (OR = 12,5 (95% CI: 4,1 - 37,5), tiếp đến là trình độ học vấn của CMHS (OR = 3,99 (95%CI: 1,19 - 13,3), và nhận thức được rào cản (OR = 2,85 (95%CI: 1,46 - 5,57)) và nhận thức được lợi ích (OR = 2,56 (95%CI:1,14 - 5,74)) của tiêm vắc xin là yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêm vắc xin COVID-19 cho con. Kết quả nghiên cứu đề xuất cần có chiến lược truyền thông phù hợp kết hợp trực tiếp (từ những người có ảnh hưởng quan trọng) và gián tiếp qua phương tiện thông tin đại chúng giúp CMHS nâng cao nhận thức và hiểu đúng về lợi ích và rào cản của viêm phòng vắc xin COVID-19, giúp tăng ý định CMHS đồng ý cho con đi tiêm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Diệp, P. B. ., & Anh, L. T. H. . (2023). Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 58–66. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/941

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả