Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai

Các tác giả

  • Lê Thị Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hương Giang Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
  • Tăng Thị Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phùng Thị Thu Hằng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Huy Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Vân Phương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Châu Giang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hồng Dương Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Dương Bình Nguyên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thùy Trâm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1541

Từ khóa:

PCR đa mồi, áp xe gan, K. pneumoniae, gen độc lực rmpA

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định gen định type huyết thanh và gen độc lực của Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae). Một trăm mẫu áp xe gan mủ được nuôi cấy và định danh bằng hệ thống MALDI-TOF. Kết quả phân lập được 46 chủng K. pneumoniae (46%). Các chủng K. pneumoniae sau đó được kiểm tra sự có mặt của gen độc lực và gen định type huyết thanh bằng phương pháp PCR đa mồi với ba cặp mồi mang gen đích magA, k2A rmpA. Kết quả cho thấy, 20 chủng có type huyết thanh K1 (43.5%), 15 chủng có type huyết thanh K2 (32.6%) và 11 chủng là non-K1/K2 (23.9%). Có 19/20 (95%) chủng K1 và 12/15 (80%) chủng K2 mang gen độc lực rmpA. Không có chủng nào mang gen độc lực rmpA trong số 11 chủng non-K1/K2. Như vậy, gen magA k2A là những dấu ấn có ý nghĩa để xác định type huyết thanh K1 và K2 của K. pneumoniae và các type huyết thanh này lưu hành phổ biến hơn các type huyết thanh non-K1/K2. Phương pháp PCR đa mồi phát hiện gen định type huyết thanh và gen độc lực của vi khuẩn K. pneumoniae là phương pháp có độ tin cậy cao, nhanh, hiệu quả, dễ áp dụng tại các phòng xét nghiệm và là công cụ chẩn đoán hỗ trợ lâm sàng trong việc phòng tránh các biến chứng do nhiễm trùng K. pneumoniae độc lực.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Trang, L. T. ., Giang, N. T. H. ., Nga, T. T. ., Hằng, P. T. T. ., Hoàng, L. H. ., Phương, T. T. V. ., Giang, H. C. ., Dương, N. H. ., Nguyên, D. B. ., & Trâm, N. T. . (2024). Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai . Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 33–40. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1541

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả