Hoạt tính kháng vi rút và độc tính tế bào của berberine

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huế Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa; Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Thủy Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa
  • Lê Tuân Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Trần Quang Huy Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/792

Từ khóa:

Berberine, hoạt chất thiên nhiên, độc tính tế bào, kháng vi rút

Tóm tắt

Berberine (BBR) là hoạt chất được chiết xuất từ một số loại thảo dược tự nhiên, chúng được biết đến nhờ những hoạt tính dược lý như khả năng kháng vi sinh vật và chống lại một số tác nhân gây bệnh không lây nhiễm khác. Gần đây, khả năng kháng vi rút của BBR được quan tâm đặc biệt, nhất là khi xảy ra đại dịch COVID-19 do vi rút SARS-Cov-2. Trong bài tổng quan này, chúng tôi tập hợp những công trình công bố gần đây nhất trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI/Scopus để phân tích về khả năng và cơ chế kháng vi rút cũng như độc tính tế bào của BBR. Sự tương tác giữa cấu trúc hóa học của BBR với các phần tử sinh học điển hình cũng được đề cập. Nội dung của bài tổng quan sẽ giúp các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất và những độc giả quan tâm hiểu rõ hơn về hoạt tính của BBR và các dẫn xuất của chúng nhằm tạo ra những sản phẩm hữu ích, có hiệu quả cao trong việc phòng chống vi rút gây bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Huế, N. T. ., Thủy, N. T. T. ., Tuân, L. ., & Huy, T. Q. . (2022). Hoạt tính kháng vi rút và độc tính tế bào của berberine. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 9–18. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/792

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>