Thực trạng sử dụng imipenem trong điều trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa tại Khoa Sản nhiễm khuẩn Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022 – 2023

Các tác giả

  • Thân Thị Hải Hà Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Quảng Bắc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Cao Thị Bích Thảo Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Tạ Thị Mai Chi Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Nguyễn Huy Tuấn Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Duy Hưng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Thị Vân Hạnh Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1235

Từ khóa:

Imipenem, carpabenem, nhiễm khuẩn sản phụ khoa

Tóm tắt

Imipenem là kháng sinh dự trữ có nhu cầu sử dụng lớn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng sử dụng imipenem trong điều trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa tại khoa Sản nhiễm khuẩn. Nghiên cứu mô tả tiến cứu được tiến hành trên 55 bệnh án sử dụng imipenem tại khoa Sản nhiễm khuẩn giai đoạn 9/2022 - 3/2023. Kết quả cho thấy 54 bệnh án có chẩn đoán nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn phổ biến nhất là áp - xe phần phụ (46,4%) và nhiễm khuẩn vết mổ thành bụng (21,4%). Tất cả bệnh nhân có chẩn đoán nhiễm khuẩn đều được làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn. Hầu hết chủng Gram (-) phân lập được còn nhạy cảm với imipenem (93%). Imipenem được sử dụng hầu hết trong phác đồ kinh nghiệm (83,3%). Phác đồ imipenem phối hợp chiếm 62,5%, levofloxacin là kháng sinh phối hợp phổ biến nhất. Liều dùng phổ biến là 1g/lần, 2 hoặc 3 lần/ngày (83,7%). 74,5% bệnh án có chỉ định khoảng đưa liều không cách đều. Chỉ định imipenem cho các nhiễm khuẩn trong nghiên cứu đã được khuyến cáo trong các hướng dẫn điều trị tuy nhiên trong một số trường hợp việc sử dụng imipenem là chưa thực sự tối ưu. Cần xây dựng hướng điều trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa trên cơ sở tối ưu hóa việc sử dụng imipenem.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Hà, T. T. H. ., Bắc, N. Q. ., Thuỷ, N. T. T. ., Thảo, C. T. B. ., Chi, T. T. M. ., Tuấn, N. H. ., Hưng, N. D. ., & Hạnh, P. T. V. . (2023). Thực trạng sử dụng imipenem trong điều trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa tại Khoa Sản nhiễm khuẩn Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022 – 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 120–127. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1235

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>