Xu hướng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2017 - 2021

Các tác giả

  • Dương Viết Tuấn Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Thân Thị Hải Hà Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nông Mạnh Tú Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phan Thị Thuý Hằng Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Phạm Thị Vân Hạnh Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1228

Từ khóa:

Tiêu thụ kháng sinh, DDD, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tóm tắt

Sử dụng kháng sinh an toàn hợp lý đang là mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế. Theo “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” các hình thức giám sát thực trạng sử dụng kháng sinh cần được tiến hành thường quy. Nghiên cứu được thực hiện thông qua hồi cứu dữ liệu nhằm mục tiêu mô tả xu hướng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 01/2017 - 12/2021. Lượng tiêu thụ kháng sinh trung bình toàn bệnh viện trong giai đoạn 2017 - 2021 là 36,75 DDD/100 ngày giường và có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Penicillin + chất ức chế betalactamase và nhóm cephalosporin có mức tiêu thụ cao nhất. Tiêu thụ penicillin + chất ức chế betalactamase có xu hướng tăng, trong khi nhóm cephalosporin có xu hướng giảm. Cefuroxim là hoạt chất có lượng tiêu thụ nhiều nhất 7,78 DDD/100 ngày nằm viện và có xu hướng giảm mạnh, tiếp đến là amoxicillin + acid clavulanic và ampicillin + sulbactam có số liều DDD/100 ngày giường lần lượt là 7,70 và 7,34 và có xu hướng tăng nhanh. Kết luận: Mức tiêu thụ kháng sinh toàn viện có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Bệnh viện cần có các biện pháp tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh đồng thời thực hiện phân tích mức tiêu thụ kháng sinh thường qui theo hướng dẫn của quyết định 5631/QĐ-BYT.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Tuấn, D. V. ., Hà, T. T. H. ., Tú, N. M. ., Hằng, P. T. T. ., & Hạnh, P. T. V. . (2023). Xu hướng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2017 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 66–73. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1228

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả