Hoạt tính kháng khuẩn của berberine

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huế Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa
  • Nguyễn Thị Thu Thủy Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa
  • Trần Quang Huy Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/580

Từ khóa:

Berberine, hoạt tính kháng khuẩn, hoạt chất tự nhiên

Tóm tắt

 Berberine (BBR) là hoạt chất tự nhiên chiết tách từ một số loài thực vật, được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh đường tiêu hóa. BBR có tính kháng khuẩn phổ rộng, bao gồm những vi khuẩn Gram âm và Gram dương, trong đó có cả những chủng kháng thuốc gây nhiễm trùng bệnh viện. Tuy nhiên, do BBR kém tan trong nước dẫn đến hạn chế về sự hấp thu của cơ thể cũng như giảm tương tác với tế bào vi khuẩn. Bài tổng quan này được thực hiện nhằm đưa ra bức tranh khái quát về khả năng kháng và phân tích cơ chế tác động của BBR đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh phổ biến trên người. Nội dung tổng quan được tổng hợp từ những công bố liên quan gần đây trên các Tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus). Hoạt tính kháng khuẩn của BBR đối với một số chủng được phân tích sâu hơn để giúp độc giả hiểu rõ về cơ chế tác động của các phân tử BBR đối với tế bào vi khuẩn. Những phân tích cũng giúp định hướng nghiên cứu nhằm cải thiện những tồn tại của hoạt chất này và phát triển tạo ra những sản phẩm có hiệu quả cao hơn trong điều trị, tăng cường sức khỏe con người.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Huế, N. T. ., Thủy, N. T. T. ., & Huy, T. Q. . (2022). Hoạt tính kháng khuẩn của berberine. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 9–19. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/580

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả