Tổng quan các dịch vụ dược lâm sàng trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và kinh nghiệm triển khai từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Các tác giả

  • Nguyễn Huy Tuấn Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thành Hải Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thảo Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Cao Thị Bích Thảo Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Lê Bá Hải Trường Đại học Dược Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1221

Từ khóa:

Dược sĩ lâm sàng, dịch vụ dược lâm sàng, sản phụ khoa

Tóm tắt

Các dịch vụ dược lâm sàng đang được triển khai rộng rãi trong các bệnh viện trên toàn thế giới nhằm nâng cao việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong lĩnh vực sản phụ khoa vẫn còn rất hạn chế. Mục đích bài viết này nhằm tổng quan về các dịch vụ dược lâm sàng trong lĩnh vực sản phụ khoa và kinh nghiệm triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây. Thu thập các tài liệu, y văn để tổng quan từ các văn bản pháp qui liên quan đến hoạt động dược lâm sàng tại Việt Nam; nguồn thông tin tìm kiếm được trên Google; Google học thuật và Pubmed và các số liệu, báo cáo về hoạt động dược lâm sàng đã triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Các dịch vụ dược lâm sàng này là xu hướng tất yếu tại các bệnh viện và minh chứng rõ nét thể hiện vai trò của dược sĩ lâm sàng trong công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Tuấn, N. H. ., Hải, N. T. ., Thảo, N. T. ., Thảo, C. T. B. ., Thủy, N. T. T. ., & Hải, L. B. . (2023). Tổng quan các dịch vụ dược lâm sàng trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và kinh nghiệm triển khai từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 10–18. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1221

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>