Một số kiến thức về dinh dưỡng hợp lý của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại khu vực ven biển tỉnh Nam Định năm 2020

Các tác giả

  • Lê Thanh Tùng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
  • Trần Văn Long Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
  • Lê Thế Trung Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
  • Phạm Thị Thanh Hương Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
  • Trần Thị Nhi Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
  • Vũ Thị Thanh Hương Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
  • Vũ Thị Thu Hiền Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lâm Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Khương Thành Vinh Sở Y tế tỉnh Nam Định

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/455

Từ khóa:

Phụ nữ tuổi sinh đẻ, kiến thức, dinh dưỡng, ven biển, Nam Định

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả một số kiến thức về dinh dưỡng hợp lý trên 468 phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại một số huyện ven biển tỉnh Nam Định năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ biết về mất cân bằng dinh dưỡng sẽ dẫn đến thiếu năng lượng trường diễn (54,9%), thiếu kẽm (68,2%), thừa cân-béo phì (93,8%) và thiếu máu (93,6%). Tỷ lệ phụ nữ biết đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng trường diễn, thừa cân - béo phì, thiếu máu, thiếu kẽm còn thấp. Tỷ lệ phụ nữ cho rằng ăn đầy đủ và hợp lý các bữa ăn trong ngày là quan trọng chiếm 57,5%), rất quan trọng chiếm 35,9%. Tỷ lệ hiểu biết về tầm quan trọng của chế độ ăn và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe là cao, tuy nhiên tỷ lệ có kiến thức về một số hậu quả mất cân bằng dinh dưỡng và nguyên nhân gây ra nó còn thấp. Cần tăng cường truyền thông nâng cao kiến thức của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ trong chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Tùng, L. T. ., Long, T. V. ., Trung, L. T. ., Hương, P. T. T. ., Nhi, T. T. ., Hương, V. T. T. ., Hiền, V. T. T. ., Lâm, N. T. ., & Vinh, K. T. . (2021). Một số kiến thức về dinh dưỡng hợp lý của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại khu vực ven biển tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 204–211. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/455