Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020

Các tác giả

  • Phan Thị Huyền Trang Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Kim Quyên Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Mạnh Tuyến Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Vũ Thị Thanh Hương Trường Cao đẳng Gia Lai, Gia Lai

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/446

Từ khóa:

Tăng huyết áp, tuân thủ điều trị, bệnh nhân ngoại trú

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân ngoại trú đang điều trị bệnh tăng huyết áp. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 405 bệnh nhân tuổi từ 25 tuổi trở lên  đang điều trị ngoại trú tại khoa Khám -Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020. Số liệu được thu thập thông qua việc phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi đã soạn sẵn. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị tăng  huyết áp là 16%. Trong đó,  tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ chế độ dùng thuốc liên tục, lâu dài đạt 68,4%. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn hạn chế muối, ăn nhiều rau xanh hoa quả tươi và hạn chế sử dụng rượu bia chất kích tích đạt đều trên 50%. Có 57,3% bệnh nhân tuân thủ điều trị về chế độ luyện tập thể dục thể thao. Như vậy, tỉ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở mức thấp. Do đó việc tư vấn đầy đủ về tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân là rất cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Trang, P. T. H. ., Quyên, N. T. K. ., Tuyến, N. M. ., & Hương, V. T. T. . (2021). Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 131–137. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/446

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.