Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lâm Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Nguyễn Phương Linh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thuý Anh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/409

Từ khóa:

Sữa tươi, bổ sung vi chất, suy dinh dưỡng, cải thiện dinh dưỡng, trẻ tiểu học

Tóm tắt

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em đòi hỏi sự phối kết hợp các giải pháp can thiệp khác nhau. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng ngẫu nhiên, có đối chứng tiến hành trên 684 trẻ tiểu học được sử dụng sữa tươi được bổ sung 19 vi chất và khoáng chất (360ml/ngày) nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đối với tình trạng dinh dưỡng. Sau 3 và 6 tháng can thiệp đã cải thiện có ý nghĩa các chỉ số nhân trắc: chênh lệch cân nặng (p < 0,001); chênh lệch Z-Score cân nặng theo tuổi (CN/T) và BMI theo tuổi (BMI/T) giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng (p < 0,001); Cân nặng nhóm can thiệp tăng 1,10kg và 1,61kg so với 0,84kg và 1,28kg ở nhóm chứng sau 3 và 6 tháng can thiệp. Vì vậy, can thiệp sử dụng sữa tươi bổ sung vi chất trên trẻ tiểu học là phù hợp, cải thiện được các chỉ số nhân trắc, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn ở trường học và tạo ra mối liên kết giữa gia đình và nhà trường trong việc phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Tú, N. S. ., Lâm, N. T. ., Linh, H. N. P. ., & Anh, N. T. . (2021). Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 144–152. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/409

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả