Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thanh Dương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Văn Phương Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Ngô Huyền Trang Công ty cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1539

Từ khóa:

Biếng ăn, gầy còm, nhiễm khuẩn hô hấp, rối loạn tiêu hóa, trẻ 24 – 71,9 tháng tuổi, Yên Bái

Tóm tắt

Biếng ăn thường gặp ở trẻ nhỏ, là nguyên nhân liên quan đến bệnh tật của trẻ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 918 trẻ 24 – 71,9 tháng tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2022 nhằm xác định thực trạng biếng ăn và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ trẻ biếng ăn là 74,2%; cao nhất ở trẻ nhóm 3 tuổi (79,4%), tiếp theo là nhóm 2 tuổi (75,5%) và nhóm 4-5 tuổi giảm dần; Tỷ lệ trẻ từ chối, sợ ăn, ngậm không tự giác ăn là 57,1%; Không ăn hết ½ lượng thức ăn là 50,5% và 20,8% trẻ ăn bữa ăn chính với thời gian trên 30 phút. Những trẻ có mẹ làm nghề khác làm tăng nguy cơ biếng ăn 1,7 lần so với mẹ làm ruộng (p < 0,01). Những trẻ SDD và nguy cơ SDD gầy còm, dân tộc Tày, tiền sử đi ngoài phân cứng và nhiễm khuẩn hô hấp 2 tuần qua làm tăng nguy cơ biếng ăn tương ứng 1,6; 1,9; 3,4 và 2,5 lần (p < 0,01) so với trẻ không SDD, dân tộc khác và không có biểu hiện của rối loạn tiêu hóa và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Vì vậy, biếng ăn góp phần vào vòng xoắn bệnh lý (rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn hô hấp và SDD gầy còm) của trẻ; cải thiện tình trạng biếng ăn có thể góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Tú, N. S. ., Dương, T. T. ., Phương, H. V. ., & Trang, N. H. . (2024). Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 17–25. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1539

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>