Hiệu quả bổ sung đa vi chất lên tình trạng thiếu vitamin D, kẽm của trẻ gái từ 11 - 13 tuổi bị suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở một số trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Văn Doanh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thúy Nga Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Huỳnh Nam Phương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Quang Bình Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thúy Anh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/464

Từ khóa:

Trẻ gái, phổ thông dân tộc bán trú, thấp còi, vitamin D, kẽm, mù đôi

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất dinh dưỡng lên tình trạng thiếu vitamin D, thiếu kẽm của nhóm trẻ gái 11 - 13 tuổi (HAZ > -4 đến HAZ < -1) tại một số trường dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái. Phân loại tình trạng thiếu vitamin D và thiếu kẽm theo hướng dẫn của tổ chức quốc tế. 472 trẻ tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất bổ sung vitamin D3 (15 mcg), kẽm (6,5 mg) và 18 loại vi chất khác theo khuyến nghị của WHO (2016), nhóm chứng uống viên giả dược, 5ngày/tuần trong 6 tháng. Kết quả sau 6 tháng nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình của nhóm can thiệp tăng 10,99 ± 11,25 (nmol/l); nhóm chứng tăng 4,52 ± 10,68 (nmol/l). Nồng độ kẽm huyết thanh trung bình nhóm của can thiệp tăng 0,82 ± 1,04 (μmol/L); nhóm chứng tăng 0,25 ± 1,24 (μmol/L). Sự khác biệt trung bình thời điểm T6, chênh lệch hai nhóm có ý nghĩa thống kê (p < 0,01; p < 0,001). Các chỉ số hiệu quả (ARR, NNT) can thiệp thay đổi có ý nghĩa thống kê giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng (p < 0,05). Bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ gái trong 6 tháng đã cải thiện nồng độ vitamin D, kẽm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Doanh, P. V. ., Nga, T. T. ., Tú, N. S. ., Phương, H. N. ., Bình, T. Q. ., & Anh, N. T. (2021). Hiệu quả bổ sung đa vi chất lên tình trạng thiếu vitamin D, kẽm của trẻ gái từ 11 - 13 tuổi bị suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở một số trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019 . Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 274–282. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/464

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>