Hiệu quả bổ sung đa vi chất lên tình trạng nhân trắc của trẻ gái từ 11 - 13 tuổi ở một số trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Văn Doanh Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thúy Nga Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Huỳnh Nam Phương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Quang Bình Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thúy Anh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/459

Từ khóa:

Trẻ gái, phổ thông dân tộc bán trú, thấp còi, gầy còm, mù đôi

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất lên tình trạng nhân trắc của nhóm trẻ gái 11-13 tuổi (HAZ > -4 đến HAZ < -1) tại một số trường dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, phân loại chỉ số nhân trắc theo WHO (2007). 472 trẻ tham gia can thiệp, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm theo lớp, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất bổ sung vitamin A (400mcg), vitamin D3 (15 mcg), kẽm (6,5 mg) và 17 loại vi chất khác theo khuyến nghị của WHO (2016), nhóm chứng uống viên giả dược, 5 ngày/tuần trong 6 tháng. Kết quả: Cân nặng trung bình, chiều cao trung bình, Z-score CC/T trung bình sau 3, 6 tháng tại nhóm can thiệp cải thiện tốt hơn nhóm chứng. Đánh giá hiệu quả can thiệp, tỉ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm sau 3 và 6 tháng, nhóm can thiệp đã giảm lần lượt 17,5% và 5,8% trẻ so với nhóm chứng. Sự khác biệt cân nặng trung bình hai nhóm sau 3 tháng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Các chỉ số khác chưa có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm sau 3 và 6 tháng can thiệp (p > 0,05).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Doanh, P. V. ., Nga, T. T. ., Tú, N. S. ., Phương, H. N. ., Bình, T. Q. ., & Anh, N. T. (2021). Hiệu quả bổ sung đa vi chất lên tình trạng nhân trắc của trẻ gái từ 11 - 13 tuổi ở một số trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 235–243. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/459

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>