Thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ 15 – 35 tuổi tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Văn Phương Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Hồng Trường Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thúy Nga Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/463

Từ khóa:

Thiếu máu, yếu tố liên quan, phụ nữ tuổi sinh đẻ, miền núi

Tóm tắt

Thiếu máu là vấn đề dinh dưỡng toàn cầu ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ tuổi sinh đẻ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 809 phụ nữ 15 – 35 tuổi tại tỉnh Sơn La nhằm mô tả tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu máu là 28,2%, ở mức trung bình có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng, trong đó mức độ vừa và nặng là 11,4%. Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm 15 – 24 tuổi là 33,2% cao khác biệt so với nhóm 25 - 35 tuổi (24,0%). Hồi qui đa biến logistic cho thấy thiếu vitamin A tiền lâm sàng, điều kiện kinh tế hộ gia đình; tiền sử sảy thai liên quan với tình trạng thiếu máu (p < 0,05). Hồi qui đa biến tuyến tính cho thấy nồng độ kẽm và retinol huyết thanh tương quan tuyến tính với nồng độ hemoglobin (p < 0,01). Để phòng chống thiếu máu cần can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng đặc biệt là vitamin A và kẽm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Tú, N. S. ., Phương, H. V. ., Trường, N. H. ., & Nga, T. T. . (2021). Thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ 15 – 35 tuổi tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 266–273. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/463

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>