Hiệu quả bổ sung đa vi chất cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt của nữ vị thành niên trung học phổ thông miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2019 – 2020

Các tác giả

  • Lưu Kim Lệ Hằng Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
  • Trần Thúy Nga Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lan Phương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Xuân Hiệp Bệnh viện Mắt Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/458

Từ khóa:

Nữ vị thành niên, thiếu máu thiếu sắt, hemoglobin

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất (ĐVC) hàng tuần lên tình trạng thiếu máu, thiếu sắt của nữ vị thành niên trung học phổ thông miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2019 – 2020, phân loại chỉ số sinh hóa theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 322 nữ học sinh tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất gồm 23 loại trong đó sắt (60 mg), acid folic (2,8 mg), nhóm chứng uống viên giả dược, 1 viên/tuần trong 9 tháng. Kết quả sau 9 tháng can thiệp, nồng độ hemoglobin trung bình của nhóm can thiệp tăng 8,3 ± 11,8 (g/L); nhóm chứng tăng 3,8 ± 12,3 (g/L) (p < 0,001), nồng độ ferritin trung vị (khoảng tứ phân vị) nhóm can thiệp tăng 6,8 (-2; 22,1) (μg/L) (p < 0,001); nhóm chứng tăng 1,6 (-18,3; 10,5) (p > 0,05). Sự khác biệt nồng độ hemoglobin trung bình và nồng độ ferritin trung vị giữa hai nhóm sau can thiệp có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Như vậy, việc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng hàng tuần cho nữ vị thành niên trong 9 tháng có tác dụng cải thiện các chỉ số sinh hóa và tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau, dự phòng tốt tình trạng thiếu máu, thiếu sắt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hằng, L. K. L. ., Nga, T. T. ., Phương, N. T. L. ., & Hiệp, N. X. . (2021). Hiệu quả bổ sung đa vi chất cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt của nữ vị thành niên trung học phổ thông miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2019 – 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 226–234. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/458

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả