Đặc điểm của các ca bệnh nhiễm vi rút Chikungunya tại huyện An Phú tỉnh An Giang năm 2020

Các tác giả

 • Lương Chấn Quang Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Diệp Thanh Hải Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • La Hoàng Huy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Trọng Thảo Ly Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Thanh Tùng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lý Huỳnh Kim Khánh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào Huy Mạnh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phạm Thanh Tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
 • Nguyễn Thị Kim Mỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
 • Phạm Huy Hoàng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
 • Nguyễn Hùng Dũng Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Mai Văn Dúng Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/612

Từ khóa:

Chikungunya, vi rút Chikungunya, An Phú, An Giang

Tóm tắt

Trước nguy cơ xâm nhập bệnh do vi rút Chikugunya tại các huyện biên giới tiếp giáp với Campuchia năm 2020, An Giang đã thiết lập điểm giám sát ca bệnh tại huyện An Phú từ tháng 10 - 12/2020, và phát hiện 6 ca bệnh nhiễm vi rút Chikugunya trong cộng đồng. Nghiên cứu tiến hành báo cáo loạt ca 6 ca bệnh này nhằm mô tả những đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học và từ đó, xác định nguy cơ xâm nhập của Chikungunya tại khu vực phía Nam. Kết quả cho thấy các ca bệnh phát hiện tập trung ở thị trấn Long Bình và xã Quốc Thái, nơi tiếp giáp với Campuchia. Triệu chứng lâm sàng phát hiện chủ yếu là sốt (6/6 ca), đau khớp (5/6 ca). Ca bệnh không có tiền sử đi từ vùng dịch về và không có tiền sử bệnh lý. Kết quả điều tra ở khu vực nhà bệnh nhân và khu vực công cộng đều phát hiện có muỗi Aedes egypti và lăng quăng truyền bệnh. Với 6 mẫu muỗi cái thu thập được tại một điểm điều tra xã Quốc Thái phát hiện có 1 mẫu dương tính với vi rút Dengue. Việc phát hiện liên tục 6 ca mắc Chikungunya trong 3 tháng cuối năm 2020 cùng với chỉ số mật độ véc tơ ở mức cao, nguy cơ Chikungunya đã xâm nhập vào An Giang. Việc thiết lập giám sát trọng điểm ba tác nhân Dengue – Zika - Chikungunya là cần thiết cho đánh giá nguy cơ và kiểm soát bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Quang, L. C. ., Thảo, N. T. T. ., Hải, D. T. ., Quốc, Đỗ K. ., Huy, L. H. ., Ly, L. T. T., Tùng, L. T. ., Khánh, L. H. K. ., Mạnh, Đào H. ., Tâm, P. T. ., Mỹ, N. T. K. ., Hoàng, P. H. ., Dũng, N. H. ., Dúng, M. V. ., Hà, V. H. ., & Thượng, N. V. . (2022). Đặc điểm của các ca bệnh nhiễm vi rút Chikungunya tại huyện An Phú tỉnh An Giang năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 86–92. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/612

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>