Thực trạng thực hiện chăm sóc co hồi tử cung và hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bú của hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022

Các tác giả

  • Ngô Thị Minh Hà Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thu Huyền Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thanh Tùng Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1240

Từ khóa:

Chăm sóc sau sinh, bà mẹ và trẻ sơ sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 50 hộ sinh tại Khoa Đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm mô tả thực trạng thực hiện chăm sóc co hồi tử cung và hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bú của hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022. Có 42 trường hợp có thực hiện các thao tác xoa đáy tư cung và đảm bảo các yếu tố chuyên môn, chiếm tỷ lệ 84%. Có 8 trường hợp có thực hiện xoa đáy tử cung làm nhưng không đạt, chiếm tỷ lệ 16%. 100% các trường hợp sản phụ được hộ sinh tư vấn về việc cho trẻ sơ sinh bú sớm. 84% sản phụ được hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bú chiếm. Về kiến thức của hộ sinh, Có 17 hộ sinh nêu được chính xác 3 dấu hiệu trẻ sơ sinh đòi bú bao gồm chảy nước dãi, mở miệng, lè lưỡi và liếm (34%). Đa số hộ sinh chỉ nêu được 2 dấu hiệu, chủ yếu là chảy nước dãi, lè lưỡi và liếm (chiếm tỷ lệ 66,0%). Việc thực hành chăm sóc sau sinh của hộ sinh tương đối tốt. Tuy nhiên cần nâng cao kỹ năng, kiến thức của hộ sinh về các dấu hiệu trẻ sơ sinh đòi bú và việc hỗ trợ xoa đáy tử cung cho sản phụ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Hà, N. T. M. ., Huyền, L. T. ., & Tùng, L. T. . (2023). Thực trạng thực hiện chăm sóc co hồi tử cung và hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bú của hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 160–166. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1240

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.