Nhu cầu và mong muốn về giáo dục làm cha mẹ ở phụ nữ sau sinh đủ tháng và non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023

Các tác giả

 • Nguyễn Thị Thúy Cải Đại học Y Đài Bắc, Đài Loan
 • Trương Quang Trung Trường Đại học Y Hà Nội
 • Ngô Thị Minh Hà Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Lê Thu Huyền Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Phan Thị Thảo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Đỗ Thanh Huyền Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Phó Thị Quỳnh Châu Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Trần Thị Tú Anh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Lan Anh Trường Đại học Y Hà Nội
 • Vũ Thị Hương Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Thị Kim Liên Trường Đại học Y Hà Nội
 • Shu-Yu Kuo Đại học Y Đài Bắc, Đài Loan

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1245

Từ khóa:

Giáo dục làm cha mẹ, chăm sóc hậu sản, bà mẹ

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả nhu cầu và mong muốn giáo dục làm cha mẹ của bà mẹ sau sinh đủ tháng và non tháng tại Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên phụ nữ sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 12/2022 - 04/2023. Kết quả cho thấy nguồn thông tin phổ biến mà các bà mẹ tìm kiếm thông tin về làm cha mẹ là từ bác sĩ (73,3% - 75%) và gia đình (66,7% - 71,7%). Đa số bà mẹ mong muốn nhận được giáo dục làm cha mẹ bằng hình thức kết hợp giữa dựa trên công nghệ thông tin và giáo dục trực tiếp (46,7%). Chủ đề giáo dục được quan tâm nhiều nhất bao gồm cách chăm sóc trẻ, cách cho trẻ ăn, giấc ngủ mẹ và bé, và sức khỏe bà mẹ sau sinh. Phân tích nội dung cho thấy bà mẹ ghi nhận 6 nhóm thách thức chính, bao gồm thiếu kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc trẻ, lo ngại về sức khỏe và sự phát triển của trẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, vấn đề sức khỏe mẹ sau sinh, thiếu sự hỗ trợ, thiếu thời gian, áp lực công việc và kinh tế. Phụ nữ sau sinh ghi nhận nhiều thách thức trong giai đoạn hậu sản. Đa số bà mẹ bày tỏ mong muốn nhận được sự giáo dục làm cha mẹ và hỗ trợ từ phía nhân viên y tế, và gia đình.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Cải, N. T. T. ., Trung, T. Q. ., Hà, N. T. M. ., Huyền, L. T. ., Thảo, P. T. ., Huyền, Đỗ T. ., Châu, P. T. Q. ., Anh, T. T. T. ., Anh, N. T. L. ., Hương, V. T. ., Liên, N. T. K. ., & Kuo, S.-Y. . (2023). Nhu cầu và mong muốn về giáo dục làm cha mẹ ở phụ nữ sau sinh đủ tháng và non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 197–205. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1245

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>