Trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2019

Các tác giả

  • Huỳnh Nguyễn Phương Quang Sở Y tế thành phố Cần Thơ
  • Lê Thành Tài Trường Đại học Y dược Cần Thơ
  • Huỳnh Nguyễn Phương Thảo Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/440

Từ khóa:

Trầm cảm sau sinh, phụ nữ, Cần Thơ

Tóm tắt

Trầm cảm sau sinh tác động không chỉ đến bà mẹ mà còn đến việc chăm sóc trẻ đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ trầm cảm sau sinh và mô tả một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi bị tại thành phố Cần Thơ năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 498 phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2019 bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên nhiều giai đoạn thông qua thang điểm EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) với điểm cắt là 13 điểm. Kết quả cho thấy tỷ lệ trầm cảm sau sinh (TCSS) theo thang điểm EPDS là 25,7%. Các yếu tố liên quan đến tình trạng trầm cảm sau sinh  trong nghiên cứu bao gồm: Tiền sử điều trị hiếm muộn (OR = 1,5 (1,1 - 4,6); p = 0,031), số lần khám thai trong thai kì (OR = 3,7 (1,6 - 8,1); p = 0,001), đau sau sinh (OR = 10,5 (4,5 - 24,5); p = 0,003), có người tâm sự khi cần (OR = 5,3 (3,4 - 8,3); p = 0,027), áp lực thay đổi diện mạo, duy trì vóc dáng (OR = 11,5 (7,0 - 18,5); p = 0,018), gặp các biến cố sau sinh (OR = 5,9 (3,7 - 9,2) p = 0,027), thay đổi thói quen ăn uống ( OR= 4,9 (3,2 - 7,5); p = 0,047), sự phát triển của bé ( OR = 6,8 (3,2 - 14,4); p = 0,005). Tình trạng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ hiện đang ở mức cao, cần có những biện pháp can thiệp hữu hiệu cho nhóm đối tượng này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Quang, H. N. P. ., Tài, L. T. ., & Thảo, H. N. P. . (2021). Trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 88–95. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/440

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả