Thực trạng bệnh mãn tính và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2020

Các tác giả

  • Huỳnh Nguyễn Phương Quang Sở Y tế thành phố Cần Thơ
  • Huỳnh Nguyễn Phương Thảo Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/448

Từ khóa:

Bệnh mãn tính, người cao tuổi, Ninh Kiều, Cần Thơ

Tóm tắt

Bệnh mãn tính ngày càng xuất hiện nhiều ở người cao tuổi (NCT) trong cộng đồng là một trong những vấn đề cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng mắc bệnh mãn tính và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 438 người cao tuổi tại 6 trong tổng số 11 phường của quận Ninh Kiều cho thấy 82,6% NCT tại quận Ninh Kiều hiện đang mắc ít nhất một bệnh mãn tính. Trong đó năm bệnh mãn tính thường gặp nhất ở NCT trong nghiên cứu là tăng huyết áp (48,9%), bệnh về khớp (24,4%), giảm thị lực (22,4%), đái tháo đường (14,4%) và loãng xương (11,9%). Ghi nhận các yếu tố liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh mãn tính ở người cao tuổi bao gồm: nhóm tuổi (p = 0,003), công việc hiện tại (OR = 2,1; KTC 95%: 1,2 - 3,9; p = 0,012), trình độ học vấn (OR = 1,8; KTC 95%: 1,1 - 3,1; p = 0,023), tình trạng hôn nhân hiện tại (OR = 2,3; KTC 95%: 1,3 – 4,2; p = 0,004); hút thuốc lá (OR = 2,0; KTC 95%: 1,0 - 3,6; p = 0,009) và uống rượu bia quá mức thường xuyên trong 6 tháng qua (OR = 2,0; KTC 95%: 1,2 - 3,7; p = 0,019). Tỉ lệ mắc bệnh mãn tính ở NCT tại quận Ninh Kiều thuộc mức cao. Cần có những biện pháp quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ phù hợp với các nhóm đối tượng có nguy cơ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Quang, H. N. P. ., & Thảo, H. N. P. . (2021). Thực trạng bệnh mãn tính và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 145–152. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/448

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả