Xây dựng ngân hàng mẫu chuẩn cho đánh giá phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV

Các tác giả

  • Phạm Hồng Thắng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Thanh Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ngô Thị Hồng Hạnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tạ Thị Thu Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Xuân Toàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thanh Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Việt Nga Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Phạm Đức Mạnh Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Quỳnh Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/427

Từ khóa:

Ngân hàng mẫu chuẩn, phương cách xét nghiệm HIV

Tóm tắt

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, từ năm 2013, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) xây dựng và ban hành phương cách xét nghiệm HIV quốc gia để hạn chế các sai sót trong chẩn đoán. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng ngân hàng mẫu chuẩn cho đánh giá phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV. Ngân hàng mẫu chuẩn đã được xây dựng có tổng số 800 mẫu thu thập từ các nhóm nguy cơ lây nhiễm HIV khác nhau, cả nam và nữ với độ tuổi khác nhau, ở 5 tỉnh/thành Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Các mẫu được bảo quản vận chuyển, đánh giá đạt yêu cầu về chất lượng và được Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia về HIV- ISO 15189, Viện VSDTTƯ xét nghiệm xác định đặc tính theo tiêu chuẩn vàng gồm 488 mẫu âm tính, 297 mẫu dương tính với HIV và 15 mẫu khó chẩn đoán. Các mẫu được chia thành các ống nhỏ với thể tích 1ml/ống, có dán nhãn mã số, xếp trong hộp lưu theo sơ đồ bố trí khoa học và bảo quản ở tủ lạnh âm 70oC trở xuống. Ngoài ra, thông tin của từng mẫu được lưu trữ trong phần mềm quản lý ngân hàng mẫu phục vụ công tác tìm kiếm, xuất nhập mẫu sẵn sàng phục vụ công tác đánh giá phương cách xét nghiệm HIV.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Thắng, P. H. ., Hà, H. T. T. ., Hạnh, N. T. H. ., Hồng, T. T. T. ., Toàn, Đỗ X. ., Hà, N. T. T. ., Nga, N. V. ., Mạnh, P. Đức ., Anh, Đặng Đức ., & Mai, L. T. Q. . (2021). Xây dựng ngân hàng mẫu chuẩn cho đánh giá phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 119–131. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/427

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>