Xây dựng và đánh giá bộ mẫu ngoại kiểm máu toàn phần cho chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV tại Việt Nam

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thanh Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ngô Thị Hồng Hạnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tạ Thị Thu Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Xuân Toàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Việt Nga Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Phạm Đức Mạnh Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lê Thị Quỳnh Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Mỹ Nhung Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Phạm Hồng Thắng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/426

Từ khóa:

EQA (Ngoại kiểm), PT (Thử nghiệm thành thạo), Ngoại kiểm máu toàn phần HIV

Tóm tắt

Tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm thông qua các bộ mẫu ngoại kiểm ngày càng phổ biến trong hệ thống xét nghiệm tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng và đánh giá bộ mẫu ngoại kiểm máu toàn phần cho chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV tại Việt Nam chocác phòng xét nghiệm (PXN) sử dụng mẫu máu đầu ngón tay. Bộ mẫu được sản xuất gồm 10 mẫu trong đó có 6 mẫu âm tính và 4 mẫu dương tính với kháng thể kháng HIV. Kết quả đánh giá trong PXN cho thấy bộ mẫu đạt độ đồng nhất 100% và đảm bảo độ ổn định tại 30 ngày trong điều kiện nhiệt độ phòng và 2-8oC. Các mẫu âm tính và dương tính không có sự khác biệt về độ tán huyết tại ngày thứ 30 tại 4oC (33,87mg/dl so với 65,53mg/dl, p = 0,91) và tại nhiệt độ phòng (144,27 mg/dl so với 163,56mg/dl, p = 0,77), đáp ứng các yêu cầu cho xét nghiệm kháng thể HIV. Bộ mẫu được gửi tới 27 PXN để đánh giá thử nghiệm, có 93% các PXN báo cáo bộ mẫu dễ thực hiện và 100% PXN mong muốn sử dụng bộ mẫu. Như vậy, bộ mẫu chuẩn máu toàn phần đáp ứng các tiêu chuẩn của mẫu ngoại kiểm và có thể sử dụng cho các đơn vị xét nghiệm HIV sử dụng mẫu máu đầu ngón tay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Hà, H. T. T. ., Hạnh, N. T. H. ., Hồng, T. T. T. ., Toàn, Đỗ X. ., Nga, N. V. ., Mạnh, P. Đức ., Mai, L. T. Q. ., Anh, Đặng Đức ., Nhung, H. T. M. ., & Thắng, P. H. . (2021). Xây dựng và đánh giá bộ mẫu ngoại kiểm máu toàn phần cho chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 109–118. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/426

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.