Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Ngọc Uyên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/14

Từ khóa:

Chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ dưới một tuổi, tiêm chủng dịch vụ, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang trên 130 bà mẹ và 130 trẻ từ 12-23 tháng tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ 10/12/2019 đến 20/05/2020 nhằm mô tả thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi năm 2019 trên địa bàn. Kết quả: 100% trẻ được tiếp cận chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR). Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc xin là 15,38%. 70,77% trẻ được tiêm chủng đầy đủ, trẻ bỏ mũi tiêm chủ yếu là do bà mẹ lo ngại tính an toàn của vắc xin (48,15%) và không biết phải tiêm vắc xin đó (25,93%). 15,38% trẻ được tiêm chủng đúng lịch 8 loại vắc xin, tiêm chủng sai lịch do trẻ bị ốm (75,93%), chương trình TCMR thiếu vắc xin (50 %) và sự lo ngại tính an toàn của vắc xin (24,07%). Tỷ lệ số mũi tiêm chủng dịch vụ trong tổng số mũi tiêm chủng các loại vắc xin chiếm 30,2%, với từng loại vắc xin, 3 mũi DPT – VGB – Hib chiếm tỷ lệ cao nhất (38,7%, 46,2% và 49,1%). Ngoài việc dự trù chính xác nhu cầu vắc xin cần tiêm, cần tăng cường tư vấn cung cấp thông tin xác thực về lợi ích và nguy cơ của vắc xin, xác định trẻ chưa được tiêm chủng, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động, đến từng hộ gia đình để đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Bình, N. T., Uyên, Đỗ N., Hùng, N. Q., Giang, H. T., & Thắm, N. T. (2021). Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 34–42. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/14

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>