Thực trạng tai nạn thương tích của học sinh trường trung học cơ sở Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quỳnh Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/61

Từ khóa:

Tai nạn thương tích, học sinh trung học cơ sở, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1020 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, 2019 nhằm mô tả thực trạng tai nạn thương tích của học sinh tại địa bàn này. Kết quả cho thấy tỉ lệ học sinh bị tai nạn thương tích trong năm 2019 (từ 1/1/2019 đến 31/12/2019) là 20,3%, trong đó tỉ lệ ở học sinh nam là 22,9% và ở học sinh nữ là 17,4%. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn thương tích là ngã (36,2%), tai nạn giao thông (30,2%) và do vật sắc nhọn (8,7%). Địa điểm hay xảy ra tai nạn là nhà (42,7%) và trên đường đi học (42,2%). Thời điểm thường xảy ra tai nạn là từ tháng 5 đến tháng 8 và trong khung giờ từ 17-19 giờ. Vị trí tổn thương thường gặp là chi dưới (47,4%) và chi trên (30,6%). Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Giang, H. T. ., Phương, N. Q. ., Chính, N. Q. ., & Thắm, N. T. . (2021). Thực trạng tai nạn thương tích của học sinh trường trung học cơ sở Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 273–280. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/61

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>