Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú tại hai huyện ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017

Các tác giả

  • Đào Thị Hải Yến Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Văn Hán Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Văn Tâm Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/352

Từ khóa:

Ung thư vú, kiến thức, thái độ, kỹ năng, cán bộ y tế

Tóm tắt

Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, được thực hiện trên trên 120 cán bộ y tế của 2 huyện Thủy Nguyên, Cát Hải, Hải Phòng, từ tháng 1 - 12/2017. Với mục tiêu của nghiên cứu là mô tả kiến thức, thái độ, kỹ năng (KAS) của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú của 2 huyện Thủy Nguyên và Cát Hải, Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức đúng về triệu chứng bệnh và biện pháp phòng ngừa ung thư vú của cán bộ y tế đều đạt tỉ lệ cao trên 90%, kiến thức đúng về các nguy cơ gây ung thư vú và các phương pháp phát hiện ung thư vú đạt tỉ lệ thấp hơn, lần lượt là 61,7% và 73,7%. Trên 90% cán bộ y tế có thái độ tích cực với bệnh ung thư vú. Thực hành khám vú lâm sàng đúng cách còn hạn chế ở cả hai huyện, điểm trung bình kỹ năng hỏi bệnh đạt 5,56 ± 0,96 trên tổng 9 điểm, điểm trung bình kỹ năng khám bệnh đạt 4,0 ± 0,5 trên tổng 12 điểm. Cán bộ y tế cần được tham dự các lớp đào tạo để nâng cao kiến thức về bệnh ung thư vú cũng như phát triển kỹ năng phát hiện sớm ung thư vú trong thực hành nghề nghiệp tại cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Yến, Đào T. H. ., Giang, H. T. ., Hán, P. V. ., & Tâm, V. V. . (2021). Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú tại hai huyện ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 60–67. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/352

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.