Lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017-2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Thuý Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/56

Từ khóa:

Viêm gan vi rút B, lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con, HBsAg dương tính

Tóm tắt

Một nghiên cứu theo dõi dọc thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2019 trên 183 phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính quản lý thai nghén, sinh con tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng, sau đó được theo dõi đến 12 tháng sau sinh nhằm xác định tỷ lệ lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017-2019. Tại thời điểm 12 tháng sau sinh, nghiên cứu theo dấu được 150 cặp mẹ - con có bà mẹ mang HBsAg dương tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ lây truyền từ mẹ sang con là 8,0%; Các yếu tố liên quan đến lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con là tình trạng HBeAg của mẹ lúc sinh; gia đình có người nhiễm vi rút viêm gan B, trẻ được tiêm HBIG sau khi sinh (p < 0,05). Trẻ sinh ra từ bà mẹ có HBeAg dương tính có nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan B cao gấp 65,8 lần so với nhóm trẻ sinh ra từ bà mẹ chỉ dương tính với HBsAg (OR: 65,8; 95%CI: 7,3 – 594,1).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Linh, N. T. T. ., Thắm, N. T. ., Hà, T. T. T. ., Giang, H. T. ., Hùng, N. Q. ., & Khuê, P. M. . (2021). Lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017-2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 227–235. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/56

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>