Xu hướng mắc bệnh và tử vong của bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1998 – 2022

Các tác giả

 • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đào Trung Nguyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Hoàng Thị Vinh Hội Y học dự phòng Việt Nam, Hà Nội
 • Hoàng Tiến Thanh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Phạm Đình Long Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Tòng Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nhâm Thanh Tùng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngô Thị Thanh Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Mạnh Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thu Huyền Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Thị Hằng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Đình Thiểm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngũ Duy Nghĩa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1463

Từ khóa:

Sốt xuất huyết dengue, xu hướng, tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết, Khánh Hòa, 1998 - 2022

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả một số đặc điểm về tần suất, xu hướng mắc bệnh và tử vong của bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2022. Kết quả cho thấy, có tổng số 94.421 trường hợp mắc, trong đó có 46 trường hợp tử vong tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 1998 – 2022. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân cao nhất vào năm 2019 (928,5/100.000 dân), thấp nhất vào năm 2017 (11,8/100.000 dân). Tỷ lệ tử vong cao nhất vào năm 1998 (0,59/100.000 dân), các năm còn lại tỷ lệ này dao động từ 0,0 đến 0,43/100.000 dân. Tỷ lệ tử vong/số mắc SXHD dao động từ 0,0% đến 0,25%, có đến 16/25 năm xuất hiện trường hợp tử vong do SXHD. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân tăng trong giai đoạn 2000 – 2022 với mức tăng hằng năm 7,76% (95%CI: 3,77% ÷ 34,92%). Tỷ lệ tử vong/100.000 dân có xu hướng giảm (nhưng không rõ ràng) với số giảm hằng năm là -2,79% (95% CI: -7,22% ÷1,42%). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân có xu hướng tăng. Cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát và phòng, chống bệnh SXHD và giảm tỷ lệ tử vong.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-03-2024

Cách trích dẫn

Nam, V. S. ., Nguyên, Đào T. ., Hà, V. H. ., Vinh, H. T. ., Thanh, H. T. ., Long, P. Đình, Hạnh, N. T. H. ., Hà, . T. T. T. ., Tùng, N. T. ., Vân, N. T. T. ., Tú, N. M. ., Huyền, N. T. T. ., Hằng, V. T. ., Thiểm, V. Đình ., Thái, P. Q. ., Nghĩa, N. D. ., & Dương, T. N. . (2024). Xu hướng mắc bệnh và tử vong của bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1998 – 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(7), 115–123. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1463

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>