Tỉ lệ điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone liều cao và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Sơn Lâm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đào Văn Tùng Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/989

Từ khóa:

Điều trị Methadone liều cao, người sử dụng ma túy, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 378 bệnh nhân đang điều trị duy trì thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 04 phòng khám Methadone tại Thành phố Hải Phòng với mục tiêu mô tả thực trạng điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone liều cao tại Thành phố Hải Phòng năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỉ lệ điều trị Methadone liều cao > 120mg/ngày là 45,4%, liều trung bình theo ngày của bệnh nhân tham gia nghiên cứu là 110,70 ± 75,15mg. Một số yếu tố liên quan đến điều trị Methadone liều cao ở bệnh nhân là nơi điều trị là phòng khám nội thành (aOR = 19,8; 95% CI 6,44 – 61,3; p < 0,01); hình thức sử dụng ma túy trước điều trị là tiêm chích (aOR = 6,47; 95% CI 3,61 - 11,58; p < 0,01); thời gian sử dụng ma túy dưới 5 năm (aOR = 2,49; 95% CI 1,32 - 4,69); tần suất sử dụng ma túy ≥ 3 lần/ngày trước điều trị (aOR = 11,69; 95%CI 3,78 - 36,12; p < 0,01), đang điều trị ARV (aOR = 2,57; 95% CI 1,34 - 4,93; p < 0,01), đang điều trị viêm gan B (aOR = 3,54; 95%CI 1,15 - 10,88; p < 0,05), thời gian điều trị trên 10 năm (aOR = 2,00; 95% CI 1,13 - 3,52; p < 0,05) và không tuân thủ điều trị (aOR = 2,15; 95% CI 1,1 - 4,19; p < 0,05). Các cơ sở điều trị cần quan tâm đến liều methadone hiệu quả cho mỗi bệnh nhân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Giang, H. T. ., Lâm, P. S. ., Hương, D. T. ., Thắm, N. T. ., & Tùng, Đào V. . (2023). Tỉ lệ điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone liều cao và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 22. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/989

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>