Kiến thức, thái độ, và thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân tại phường Đông Khê, Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lương Vũ Ngọc Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Chu Khắc Tân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/987

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, sử dụng muối, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 400 người dân tại phường Đông Khê, Hải Phòng, thời gian nghiên cứu từ tháng 06 đến tháng 11 năm 2022 nhằm mục tiêu mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân. Số liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy người dân có kiến thức đạt là 19,7%; thái độ đạt là 54,5%; thực hành đạt là 33,7%. Trạm Y tế phường Đông Khê cần kết hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hải Phòng tổ chức các buổi truyền thông để nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Đức C. M. ., Mai, L. V. N. ., Tân, C. K. ., Phước, N. B. ., & Thắm, N. T. . (2023). Kiến thức, thái độ, và thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân tại phường Đông Khê, Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 20. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/987

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>