Một số yếu liên quan đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Thị Hương Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/982

Từ khóa:

Biện pháp tránh thai, cặp vợ chồng, độ tuổi sinh sản

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu liên quan đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) của 320 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản từ 19 - 49 tuổi thuộc xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến việc sử dụng các BPTT có ý nghĩa thống kê gồm tuổi của chồng > 30 (OR = 2,35; 95%CI: 1,01 - 5,53), có từ 2 con trở lên (OR = 2,56; 95%CI: 1,08 - 6,16); không sử dụng BPTT (OR = 1,97; 95%CI = 1,22 - 3,20) và chồng > 30 tuổi (OR = 3,28; 95%CI: 1,08 - 13,25) là 2 yếu tố liên quan đến việc mang thai ngoài ý muốn của các cặp vợ chồng; trình độ học vấn của vợ dưới THPT (OR = 2,28; 95%CI: 0,98 - 5,36) ảnh hưởng đến tình trạng phá thai của đối tượng nghiên cứu. Sự cần thiết của công tác truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) cho các đối tượng phụ nữ có trình độ học vấn dưới Trung học phổ thông (THPT) để giảm tình trạng phá thai trong nhóm đối tượng này và nhóm đối tượng hiện không sử dụng các BPTT để họ lựa chọn được BPTT phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các BPTT và giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Ngọc, P. T. ., Giang, Đỗ T. H. ., Giang, H. T. ., & Phước, N. B. . (2023). Một số yếu liên quan đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 15. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/982

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>