Thực trạng quản lý điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Bùi Thị Nguyệt Ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thế Anh Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội
  • Trần Quang Phục Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/971

Từ khóa:

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính , COPD, quản lý điều trị, Quảng Ninh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 381 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thời gian nghiên cứu từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 nhằm mục tiêu mô tả thực trạng quản lý điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Số liệu được thu thập bằng phòng vấn trực tiếp và trích lục từ hồ sơ bệnh án. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nam giới là 72,2%, nữ giới là 27,8%; tuổi trung bình là 68,7 ± 9,8 tuổi; thời gian mắc bệnh trung bình là 7,1 ± 6,3 năm. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ tái khám định kỳ là 80,3%. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ các bài tập phục hồi chức năng là 36,5%. Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc đúng liều dùng là 87,1%; đúng cách dùng là 50,4%. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm, tiêm vắc xin phòng phế cầu 5 năm/lần lần lượt là 6,0% và 4,7%. Phòng khám Hô hấp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường công tác tư vấn, truyền thông cho bệnh nhân mỗi lần bệnh nhân tái khám.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Thắm, N. T. ., Ánh, B. T. N. ., Đức C. M. ., Giang, H. T. ., Linh, N. T. T. ., Anh, N. T. ., & Phục, T. Q. . (2023). Thực trạng quản lý điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 5. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/971

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>