Đánh giá chất lượng và sự hài lòng với dịch vụ phòng chống HIV/AIDS từ phía người sử dụng tại 7 tỉnh năm 2020

Các tác giả

  • Lê Bảo Châu Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Phạm Thị Huyền Chang Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Dương Minh Đức Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kim Ngân Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lưu Quốc Toản Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Bùi Thị Tú Quyên Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Thị Vui Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Bùi Thị Thu Hà Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/324

Từ khóa:

Chất lượng, điều trị ARV, HIV/AIDS, hài lòng

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả chất lượng và sự hài lòng với các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS cơ bản từ phía người sử dụng dịch vụ. Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang, thực hiện phỏng vấn trực tiếp các đối tượng nhiễm hoặc có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Số liệu nghiên cứu được thu thập năm 2020 tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng sinh thái trên toàn quốc. Kết quả phỏng vấn 2380 đối tượng cho thấy các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS đều được đánh giá cao về chất lượng và hài lòng với điểm trung bình đều đạt 4 điểm trở lên trên thang điểm 1 - 5. Nhóm dịch vụ điều trị (methadone, kháng vi rút…) được đánh giá cao hơn các dịch vụ dự phòng (phát bơm kim tiêm, bao cao su, truyền thông, tư vấn xét
nghiệm HIV….). Hầu như không có sự khác biệt về điểm trung bình giữa các địa phương trong nghiên cứu. Kết quả đánh giá thể hiện những nô lực của Chính phủ và cả hệ thống trong công tác phòng chống HIV/ AIDS giai đoạn qua. Tuy nhiên cần có chính sách phù hợp để thúc đẩy hiệu quả hoạt động phân phát bơm kim tiêm, bao cao su cũng như thông tin giáo dục truyền thông về HIV/AIDS.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-06-2021

Cách trích dẫn

Châu, L. B. ., Chang, P. T. H. ., Đức, D. M. ., Ngân, N. T. K. ., Toản, L. Q. ., Quyên, B. T. T. ., Vui, L. T. ., & Hà, B. T. T. . (2021). Đánh giá chất lượng và sự hài lòng với dịch vụ phòng chống HIV/AIDS từ phía người sử dụng tại 7 tỉnh năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(3), 146–153. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/324

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>