Thực trạng sử dụng và bảo quản hóa chất bảo vệ thực vật của người dân tại 2 xã, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Lê Dung Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
  • Phạm Thanh Hải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/67

Từ khóa:

Hóa chất bảo vệ thực vật, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 400 hộ gia đình nhằm mô tả thực trạng sử dụng và bảo quản hóa chất bảo vệ thực vật của người dân tại 2 xã, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy 25,2% người dân pha thuốc không theo đúng chỉ dẫn trên bao bì, 91,5% người dân sử dụng ít nhất 1 loại bảo hộ lao động khi phun thuốc, tuy nhiên vẫn còn 8,5% người dân không sử dụng bất kì 1 loại bảo hộ lao động nào. Trên 90% người dân đi phun thuốc vào sáng sớm/ chiều tối lúc trời dâm mát, 18,2% không để ý hướng gió. Tỷ lệ người dân vứt chai, lọ, vật dụng hóa chất sau khi phun ngay tại chô phun là 90,5%, chỉ có 1,2% đối tượng đem chôn lấp, 76,1% rửa bình phun tại ruộng/mương. Tỷ lệ các hộ gia đình có cất giữ bảo quản hóa chất bảo vệ thực vật trong nhà là 9,0%, trong đó vật dụng thường được người dân sử dụng để chứa đựng là túi nilon (48,9%); tiếp đến là thùng nhựa 18,8%. Các hoạt động sử dụng, bảo quản hóa chất còn nhiều bất cập, cần có các biện pháp nhằm nâng cao kiến thức cho người dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Thành, N. V. ., Thắm, N. T. ., Dung, T. L. ., Hải, P. T. ., Chính, N. Q. ., & Đức, C. M. . (2021). Thực trạng sử dụng và bảo quản hóa chất bảo vệ thực vật của người dân tại 2 xã, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 319–325. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/67

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>