Tổng quan các vấn đề pháp lý liên quan đến hiến tặng tinh trùng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền Linh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hoài Chương Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Phương Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/91

Từ khóa:

Luật pháp, hiến tặng, ngân hàng tinh trùng, hiến tặng tinh trùng

Tóm tắt

Khi công nghệ hỗ trợ sinh sản trở nên phổ biến, các cân nhắc về pháp lý xung quanh việc sử dụng kỹ thuật này ngày càng trở nên quan trọng. Các vấn đề pháp lý về hiến tặng tinh trùng đã được thảo luận rộng rãi trong y văn. Các quy định luật pháp đối với việc hiến tặng tinh trùng được áp dụng từ các cơ quan chính phủ và phi chính phủ khác nhau. Việc áp dụng hiến tặng tinh trùng cần cân nhắc vấn đề đạo đức và các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến việc hiến tặng tinh trùng. Đối với bất kỳ người hiến cần xem xét giới hạn số lượng con sinh ra, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm các yếu tố bệnh tật, yêu cầu về độ tuổi, ẩn danh hay không ẩn danh, chi trả hay không chi trả cho người hiến tặng. Tại Việt Nam, chính sách ẩn danh, không chi trả chi phí, vẫn nên duy trì thực hiện. Số lượng con sinh ra cần được đánh giá lại và nên giới hạn tuổi tối đa của người hiến tặng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Linh, N. T. H., Chương, L. H. ., & Liên, N. T. P. . (2021). Tổng quan các vấn đề pháp lý liên quan đến hiến tặng tinh trùng. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 9–15. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/91

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả