Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019

Các tác giả

  • Chu Bích Hà Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hoài Chương Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Phương Lan Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Đinh Quốc Hưng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/108

Từ khóa:

Chửa ngoài tử cung, chửa ngoài tử cung tái phát, yếu tố nguy cơ

Tóm tắt

Chửa ngoài tử cung (CNTC) chiếm khoảng 2% trong các ca sinh thường tại các nước đang phát triển và là một cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời; gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản và tâm lý người bệnh. Tỷ lệ các bà mẹ chửa ngoài tử cung tái diễn có thể từ 10 - 27%. Do vậy các nghiên cứu tìm hiểu về các biểu hiện của chửa ngoài tử cung và các yếu tố nguy cơ là đặc biệt có ý nghĩa trong lĩnh vực lâm sàng: Phát hiện và xử trí bệnh nhân chửa ngoài tử cung, đặc biệt là bệnh nhân chửa ngoài tử cung tái diễn. Nghiên cứu cắt ngang này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 08/2018 đến tháng 04/2019. Nghiên cứu trên 186 bệnh nhân cho thấy các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng giữa hai nhóm khá tương đồng. Các yếu tố như sản phụ cao tuổi, tiền sử phẫu thuật tiểu khung, điều trị vô sinh (đặc biệt là can thiệp vòi tử cung) là những yếu tố nguy cơ của CNTC tái diễn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Hà, C. B. ., Chương, L. H. ., Lan, P. P., & Hưng, Đinh Q. . (2021). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 172–179. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/108