Hoạt động giám sát điều trị của nhân viên y tế cơ sở cho người mắc bệnh lao tại tỉnh Điện Biên năm 2018

Các tác giả

  • Vũ Phong Túc Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Lê Văn Lương Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên
  • Đặng Thị Thu Ngà Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Đặng Thị Ngọc Anh Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/424

Từ khóa:

Bệnh lao, y tế cơ sở, giám sát điều trị

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện với cỡ mẫu 130 nhân viên y tế tham gia chương trình phòng chống lao tại y tế cơ sở tỉnh Điện Biên với mục tiêu mô tả hoạt động giám sát điều trị của nhân viên y tế cơ sở cho người mắc bệnh lao tại tỉnh Điện Biên năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhân viên y tế thực hiện việc cấp phát thuốc, hướng dẫn và giám sát người bệnh dùng thuốc với tỷ lệ tương ứng là 94,6%; 92,3% và 72,3%. Trong giai đoạn điều trị củng cố, 65,4% nhân viên y tế phát thuốc cho người bệnh hai tuần một lần. Đa số nhân viên y tế có hướng dẫn người bệnh đi khám định kỳ và theo dõi tác dụng phụ của thuốc với tỷ lệ tương ứng 98,5% và 90,8%. Chưa có mối liên quan giữa thâm niên công tác của nhân viên y tế với hiệu quả của hoạt động giám sát với OR = 1,48; 95%CI: 0,68 - 3,2. Việc tuân thủ điều trị của người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế có mối liên quan với OR = 3,0; 95%CI: 1,4 - 6,5. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì tính bền vững của mạng lưới nhân viên y tế cơ sở trong giám sát điều trị bệnh lao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

30-09-2021

Cách trích dẫn

Túc , V. P. ., Lương, L. V. ., Ngà, Đặng T. T. ., & Anh, Đặng T. N. . (2021). Hoạt động giám sát điều trị của nhân viên y tế cơ sở cho người mắc bệnh lao tại tỉnh Điện Biên năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 95–101. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/424

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc