Một số đặc điểm dịch tễ học COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang trong tháng 5 - 6 năm 2021 và kinh nghiệm phòng chống dịch tại khu công nghiệp

Các tác giả

 • Trần Thị Thanh Nhàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Dương Thị Hiển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Phạm Quang Lộc Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Tiến Cương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Phan Thị Thi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Giáp Văn Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Hà Văn Nguyên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Lê Văn Tiến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Bùi Thị Vũ Hoài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Nguyễn Thị Đoan Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Trần Thị Vân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Hoàng Thị Mến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Phan Thùy Linh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
 • Trần Thị Tân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1424

Từ khóa:

COVID-19, Bắc Giang, tháng 5 - 6 năm 2021, khu công nghiệp

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm dịch tễ COVID 19 tại tỉnh Bắc Giang vào tháng 5 - 6 năm 2021 và cung cấp bằng chứng việc cải thiện phòng chống và kiểm soát COVID-19 trong khu công nghiệp (KCN). Nghiên cứu mô tả dịch tễ học, dữ liệu từ tất cả phiếu điều tra ca COVID-19 và rà soát văn bản phòng chống dịch từ tháng 5 - 6 năm 2021. Kết quả cho thấy ca COVID-19 đầu tiên ở KCN xảy ra vào ngày 8/5/2021. Với 5.962 ca mắc (315,5/105 dân) đã được báo cáo từ 8/5 - 30/6. Ca mắc tăng cao từ 15/5 - 10/6, tập trung ở huyện Việt Yên (2.254/105 dân, 81,5% tổng số ca), là công nhân làm việc ở KCN (77,7%), nhóm tuổi 18 - 50 (90,8%), 60,7% có triệu chứng tại thời điểm điều tra, 99,6% chưa tiêm phòng. Sau khoảng 14 - 20 ngày (8/5 - 28/5), dịch bắt đầu được kiểm soát (Rt giảm từ 1,88 [CI 90%:1,28 - 2,65] ngày 8/5 xuống 0,86 [CI 90%:0,69 - 0,99] ngày 28/5), tương ứng với việc triển khai các giải pháp: Giãn cách xã hội linh hoạt, giám sát ca nghi ngờ dựa vào cộng đồng, xét nghiệm diện rộng - liên tục, phân loại nguy cơ trước khi cách ly tập trung, phân tầng điều trị, tiêm chủng cho đối tượng nguy cơ cao. Dịch COVID-19 có đặc điểm lây truyền mạnh trong KCN, chủ yếu ở lứa tuổi lao động, nơi tập trung đông người. Cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát toàn diện.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Nhàn, T. T. T., Hiển, D. T. ., Lộc, P. Q. ., Cương, L. T. ., Thi, P. T. ., Minh, G. V., Nguyên, H. V. ., Tiến, L. V. ., Hoài, B. T. V. ., Trang, N. T. Đoan ., Vân, T. T. ., Mến, H. T. ., Linh, P. T. ., & Tân, T. T. . (2024). Một số đặc điểm dịch tễ học COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang trong tháng 5 - 6 năm 2021 và kinh nghiệm phòng chống dịch tại khu công nghiệp. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 241–250. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1424

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả