Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết dengue tại Bắc Giang, 2015 - 2022

Các tác giả

  • Dương Thị Hiển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
  • Giáp Văn Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
  • Đỗ Phương Loan Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Thanh Sơn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
  • Đoàn Thị Thanh Nhàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
  • Phan Thuỳ Linh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
  • Nguyễn Thị Mai Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Triệu Thị Thanh Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Thanh Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1443

Từ khóa:

Hội chứng sốt xuất huyết dengue, vi rút dengue, Bắc Giang, týp huyết thanh

Tóm tắt

Sốt xuất huyết dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút dengue gây nên. Để góp phần phòng chống SXHD, chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả một số đặc điểm dịch tễ học bệnh SXHD và phân bố huyết thanh của vi rút dengue tại Bắc Giang trong giai đoạn 2015 - 2022. Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc SXHD trung bình là 8,85/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Có tới 98% các trường hợp SXHD xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 12. Tỷ lệ mắc SXHD cao nhất ở khu vực thành phố (15,83/100.000 dân), sau đó đến khu vực trung du (9,44/100.000 dân) và thấp nhất là khu vực miền núi (5,98/100.000 dân). Tuổi trung bình mắc SXHD là 31,34 (95%CI: 30,52 - 32,16). Tỷ lệ mắc SXHD ở nhóm > 15 tuổi (13,75/100.000 dân) cao gấp 14 lần tỷ lệ mắc ở nhóm ≤ 15 (0,98/100.000 dân). Từ năm 2015 - 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát hiện được 3 týp vi rút Dengue, gồm D1, D2, D4; chưa phát hiện được týp D3. Týp D1 và D2 thay nhau chiếm ưu thế, xuất hiện năm 2017, 2019, 2020, 2022; týp D4 phát hiện được năm 2017 và 2022 nhưng với tỷ lệ rất thấp. Cần tăng cường giám sát dịch tễ và vi rút dengue để có biện pháp dự phòng hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hiển, D. T. ., Minh, G. V. ., Loan, Đỗ P. ., Sơn, P. T. ., Nhàn, Đoàn T. T. ., Linh, P. T. ., Duyên, N. T. M. ., Vân, T. T. T. ., & Minh, Đặng T. . (2024). Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết dengue tại Bắc Giang, 2015 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 397–403. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1443

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả