Xác định căn nguyên vi rút Dengue, Zika và Chikungunya trên các ca bệnh nghi ngờ được giám sát tại Hà Nội và Nam Định, 2017-2018

Các tác giả

 • Nguyễn Thùy Linh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Thị Minh Tâm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Hải Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phan Hà Mỵ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Tuấn Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
 • Đỗ Đức Lưu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
 • Nguyễn Thị Kiều Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
 • Nguyễn Nhật Cảm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
 • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Lan Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/191

Từ khóa:

Arbovirus, Chikungunya, Dengue, Zika, IgM, týp huyết thanh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu được thực hiện tại Hà Nội (HN) và Nam Định (NĐ) từ 01/2017- 07/2018 để xác định căn nguyên vi rút Dengue, Chikungunya và Zika ở các ca bệnh nghi ngờ. Tổng số 463 trường hợp nghi nhiễm tại HN (n=200) và NĐ (n=263) được chọn vào nghiên cứu. Tỷ lệ nhiễm Dengue tại HN là 51,5% (103/200), tại NĐ là 32,7% (86/263). Tỷ lệ phát hiện thấy ARN Dengue ở nhóm huyết thanh dương tính lần lượt là 5,8% và 9,3%. Tại hai địa phương chỉ phát hiện thấy Dengue týp 1. Xét nghiệm huyết thanh học trên nhóm Dengue âm tính cho thấy tỷ lệ anti-Zika IgM dương tính tại HN là 2,1% (2/97), tại NĐ là 0,6% (1/177). Xét nghiệm huyết thanh học trên nhóm Dengue và Zika âm tính, cho thấy tỷ lệ anti-Chikungunya IgM dương tính tại HN là 0% (0/95), tại NĐ là 3,4% (6/176). Không phát hiện thấy ARN Zika và Chikungunya trên các trường hợp huyết thanh dương tính tương ứng. Như vậy, vi rút Dengue là căn nguyên nổi trội ở các bệnh nhân nghi sốt xuất huyết 40,8% (189/463). Căn nguyên vi rút Zika và Chikungunya chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp không nhiễm Dengue. Cần tiếp tục nghiên cứu về căn nguyên vi rút gây hội chứng sốt chưa rõ nguyên nhân ở những bệnh nhân không nhiễm vi rút Dengue

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Linh, N. T. ., Tâm, T. T. M., Dược, V. T. ., Sơn, T. H., Mỵ, P. H. ., Anh, N. T. ., Lưu, Đỗ Đức ., Anh, N. T. K. ., Cảm, N. N., Phong, T. V. ., & Anh, N. T. L. . (2021). Xác định căn nguyên vi rút Dengue, Zika và Chikungunya trên các ca bệnh nghi ngờ được giám sát tại Hà Nội và Nam Định, 2017-2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 160–169. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/191

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>